ZARZĄD I STATUS

Mateusz Zawadzki

Mateusz Zawadzki

PREZES
Student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Członek Rady Dzielnicy Śródmieście-Centrum Tarnowskie Góry. Od najmłodszych lat działam społecznie angażując się w akcje prowadzone przez m.in. fundacje „Dziewczynka z zapałkami” czy Szlachetną Paczkę. Dodatkowo wspieram placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Szansa dla dziecka”, organizując dzieciom czas wolny. Związany z OSP Strzybnica, oraz zespołem pieśni i tańca „Miedarzanie”.
Marta Lesiewicz

Marta Lesiewicz

WICEPREZES
Studiuje Germanistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W moim życiu od zawsze było ważne niesienie pomocy innym. Początki mojej działalności charytatywnej sięgają czasów szkoły podstawowej, brałam wtedy udział w akcjach z nakrętkami, zbiórkami charytatywnymi oraz udzielałam się w harcerstwie. Pomaganie sprawia mi ogromną radość, jak i satysfakcję. W wolnym czasie pracuję, staram się kreatywnie spędzać czas, rozwijam się kulturalnie, szczególnie lubię wszelakie podróże i koncerty.
Agnieszka Kaleta

Agnieszka Kaleta

SPECJALISTA DS. PROMOCJI
Ukończyłam studia na kierunku Resocjalizacja z profilaktyką społeczną oraz Logopedia ogólna, szkolna i przedszkolna. Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam w Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach jako wychowawca, Integracyjnej "Terne Roma" w Tarnowskich Górach, gdzie pełniłam funkcję wychowawcy oraz zajmowałam się pozyskiwaniem środków na działalność, rekrutacją nowych pracowników, byłam organizatorem i kierownikiem wycieczek, kolonii itp. Aktualnie jestem wychowawcą na świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach. Pomaganie, obok czytania książek i oglądania filmów, to moje hobby. Prywatnie, mama dwóch łobuzów.